Informacja dla studentów przedmiotu "Zarządzanie informacją w mediach":

Proszę każdego z Państwa o wysłanie informacji odnośnie wybranego tematu prezentacji z przedmiotu. Adres mailowy znajduje się w zakładce Kontakt. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W semestrze zimowym 2017/2018 konsultacje odbywają się poniedziałki w godz. 10.00-11.30 w pok. 12